Naš sistem najbolje funkcionise kada je JavaScript uključen.

| LekarskiPregled

Tumačenje labaratorijske analize krvi - šta one zaista pokazuju o vašem zdravlju

Analiza krvi je jedan od najvažnijih dijagnostičkih alata u medicini. Ona nam omogućava da saznajemo puno informacija o zdravlju pacijenta, kao što su nivoi hormoni, enzimi, elektroliti, krvne grupe i mnogo toga drugog.

Hematološki parametri | Biohemijski parametri | Imunološki parametri | Drugi parametre | Eritrociti | Hematokrit | Eritrocitne konstante | Leukociti | Trombociti | Sedimentacija eritrocita |

Analiza krvi se radi u laboratoriju, a rezultati se daju lekaru koji će ih koristiti za dijagnozu i terapiju bolesti.

Šta se sve može videti iz analize krvi?

Analiza krvi omogućava nam da saznajemo mnogo informacija o zdravlju pacijenta. Pomoću analize krvi, lekari mogu da utvrde prisustvo bolesti, da provere rad organa i da prate tok lečenja.

Hematološki parametri

Jedna od glavnih grupa parametara koji se utvrđuju u analizi krvi su hematološki parametri. Ovi parametri se odnose na krvne ćelije i uključuju:

 • Krvnu sliku: broj i procentualni odnos različitih tipova krvnih ćelija (eritrociti, leukociti, trombociti)
 • Hemoglobin: protein koji se nalazi u eritrocitima i prenosi kiseonik iz pluća u ostale delove tela
 • Hematokrit: odnos volumena eritrocita i plazme u krvi

Biohemijski parametri

Biohemijski parametri se odnose na različite supstance koje se nalaze u krvi. Ova grupa parametara uključuje:

 • Glukoza: nivo šećera u krvi
 • Lipidi: nivo masnoća u krvi (holesterol, trigliceridi)
 • Transaminaze: enzimi koji se koriste za procenu funkcije jetre
 • Creatinin i urea: metabolički produkti koji se koriste za procenu funkcije bubrega

Imunološki parametri

Analiza krvi takođe može da uključi i imunološke parametre. Ova grupa parametara se odnosi na imuni sistem i uključuje:

 • CRP: protein koji se povećava u krvi u slučaju upale ili infekcije
 • TSH: hormon koji reguliše rad štitne žlezde
 • Protutijela: specifični proteini koji se stvaraju u odgovoru na određene bolesti ili infekcije

Drugi parametri

Pored hematoloških i biohemijskih parametara, analiza krvi može pokazati i druge važne informacije. Na primer, analiza krvi može pokazati prisustvo tumora ili bolesti jetre, kao i prisustvo infekcija ili bolesti srca.

Kako se radi analiza krvi

Analiza krvi se obično radi uzimanjem krvnog uzorka iz vena pacijenta. Krvni uzorak se onda šalje u laboratoriju gde se rade različiti testovi. Rezultati analize krvi se obično mogu dobiti u roku od nekoliko sati pa i do nekoliko dana u zavisnosti gde radite analizu.

Kompletna krvna slika (KKS)

Kompletna krvna slika (KKS) je analiza koja se radi kako bi se procenilo opšte zdravstveno stanje i otkrilo različite poremećaje, kao što su anemije, infekcije, stanja uhranjenosti i izloženost otrovnim materijama. KKS uključuje merenje broja eritrocita, leukocita i trombocita, kao i eritrocitnih konstanti (MCV, MCH, MCHC, RDW), trombocitnih konstanti (MPV, PDW), diferencijalne krvne slike (podvrste leukocita: neutrofili, eozinofili, bazofili, monociti, limfociti), hemoglobina i hematokrita.

Eritrociti

Eritrociti su crvena krvna zrnca (RBC) koji su odgovorni za transport kiseonika i ugljen dioksida kroz organizam. Nominalne vrednosti za eritrocite su od 3,86 x 1012/l do 5,08 x 1012/l (žene) i od 4,34 x 1012/l do 5,72 x 1012/l (muškarce).

Hemoglobin

Hemoglobin je protein koji se nalazi u eritrocitima (crvenim krvnim zrncima) i koji se sastoji od hemoproteina i glukoze. Hemoglobin ima važnu ulogu u transportu kiseonika i ugljen-dioksida kroz organizam. Konkretno, hemoglobin vezuje kiseonik u plućima i transportuje ga do tkiva i organa, a zatim vezuje ugljen-dioksid i prenosi ga natrag u pluća gde se ispušta. Koncentracija hemoglobina je snižena kod anemija. Povećan je u stanjima hemokoncentracije organizma i kod policitemija.
Prosečna vrednost hemoglobina u krvi je 110-180 g/L .

Hematokrit

Hematokrit je pokazatelj koji se koristi za procenu količine crvenih krvnih zrnaca (eritrocita) u krvi. On se izračunava kao odnos između volumena crvenih krvnih zrnaca i ukupnog volumena krvi. Hematokrit se izračunava kao postotak.

Vrednosti hematokrita mogu da se promene u slučaju anemije ili policitemije (povećan broj eritrocita u krvi). Promene u vrednosti hematokrita mogu biti pokazatelj nekih bolesti kao što su anemija, dehidratacija, prekomerno izlaganje nadmorskoj visini, neke vrste tumora, kao i primena nekih lekova.

Normalne vrednosti su za žene 0.356 - 0.470 l/l i kod muškaraca 0.41 - 0.53 l/l.

Eritrocitne konstante

Eritrocitne konstante su parametri koji se koriste za procenu kvaliteta i kvantiteta eritrocita (crvenih krvnih zrnaca) u krvi. Oni se koriste zajedno sa brojem eritrocita i hemoglobinom kako bi se dobila što potpunija slika o stanju eritrocita.

Eritrocitne konstante su:

 • MCV (Mean Corpuscular Volume) ili prosečna volumen eritrocita: Izračunava se kao odnos između hemoglobina i broja eritrocita (Hb/RBC) i izražava se u femtolitrima (fl). Normalne vrednosti su 80-100 fl.
 • MCH (Mean Corpuscular Hemoglobin) ili prosečna hemoglobin eritrocita: Izračunava se kao odnos između hemoglobina i broja eritrocita (Hb/RBC) i izražava se u picogramima (pg). Normalne vrednosti su 29-32 pg.
 • MCHC (Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration) ili prosečna koncentracija hemoglobina u eritrocitima: Izračunava se kao odnos između hemoglobina i volumena eritrocita (Hb/MCV) i izražava se u gramima po decilitru (g/dL). Normalne vrednosti su 310 - 350 g/l
 • RDW (Red Cell Distribution Width) ili različitost veličine eritrocita: Izračunava se kao standardna devijacija volumena eritrocita i izražava se u procentima. Normalne vrednosti su 11,5-16,5 %

Ako se vrednosti odstupaju od normale, to može biti pokazatelj neke bolesti ili stanja kao

Leukociti

Leukociti ili bijele krvne ćelije (WBC) su tip krvnih ćelija koje su odgovorne za imunološku zaštitu organizma. Oni su uključeni u borbu protiv infekcija i različitih vrsta bolesti. Leukociti se proizvode u koštanoj srži i nalaze se u krvi i limfnim čvorovima.

Normalne vrednosti su 3.9 - 10x109/l. Kada je njihov broj uvećan (tzv leukocitoza), to ukazuje da telo proizvodi veći broj ovih ćelija, odnosno da je napadnuto, na primer bakterijama. Ako je njihov broj manji, povećava se rizik od infekcije.

Postoji više vrsta leukocita:

 • Neutrofili: najbrojniji tip leukocita i odgovorni su za borbu protiv bakterijskih infekcija. Normalne vrednosti su 40-70%
 • Limfociti:delite ih na T- limfocite i B-limfocite, odgovorni su za imunološku zaštitu protiv virusnih infekcija i različitih vrsta tumora. Normalne vrednosti su 20 - 50 %
 • Monociti: su veći od neutrofila i limfocita, odgovorni su za uništavanje stanica koje su inficirane virusima ili bakterijama. Normalne vrednosti su 1-10%
 • Eozinofili: su odgovorni za borbu protiv parazitskih infekcija i alergijskih reakcija. Normalne vrednosti su 0 - 6%
 • Bazofili:
 • su retki i odgovorni za proizvodnju histamina, koji je važan u procesu alergije. Normalne vrednosti su 0-1%

Normalne vrednosti za broj leukocita su 3.5-10.5 x 10^9/L. Ako se broj leukocita promeni, to može biti pokazatelj neke bolesti ili stanja, kao što su infekcije, upala, neke vrste tumora, ili primena nekih lekova.

Trombociti

Trombociti ili trombociti su krvne ćelije koje su odgovorne za koagulaciju krvi. Oni se proizvode u koštanoj srži i nalaze se u krvi. Trombociti su malene ćelije koje nemaju jezgru i nalikuju na sitne kuglice. Njihov glavni zadatak je da se adresiraju na mestu gde je došlo do oštećenja krvnih sudova i formiraju trombus, koji će zaustaviti krvarenje. Trombociti su važni za normalno zgrušavanje krvi i sprječavanje unutrašnjeg krvarenja. Morfološke osobine trombocita mogu se pratiti na osnovu dva indeksa koji se dobijaju elektronskim posmatranjem određenog volumena krvi u brojaču, a to su:

1. PDW (Raspodela trombocita po volumenu), normalne vrednosti 16-25
2. MPV (Prosečni volumen trombocita), normalne vrednosti 7,80-12 fl

Normlane vrednosti su 140-450 x 109/l. Ako se broj trombocita promeni, to može biti pokazatelj neke bolesti ili stanja, kao što su trombocitopenija (smanjen broj trombocita), trombocitna hemofilija (povećan broj trombocita) ili primena nekih lekova.

Sedimentacija eritrocita

Sedimentacija eritrocita, takođe poznata kao ESR (sedimentacija eritrocita) ili CRP (eritrocitna sedimentacija) je test koji se koristi da se odredi brzina kojom crvena krvna zrnca (eritrociti) sedimentuju na dnu krvnog uzorka u staklenoj epruveti.

Ova analiza se često koristi zajedno sa kompletnom krvnom slikom (KKS) kao pomoć u dijagnosticiranju inflamatornih bolesti, kao što su reumatoidni artritis, lupus, infekcije i neke vrste tumora.

Brzina sedimentacije eritrocita se izračunava u milimetrima po satu. Normalne vrednosti su različite za muškarce i žene, i mogu varirati u zavisnosti od dobi. Uopšteno, visoke vrednosti ESR-a mogu ukazivati na prisustvo upalnog procesa u organizmu.

Normalne vrednosti su 2-12 mm/h

Zaključak

Poželjno je redovno raditi kontrole krvne slike, jer ona daje informacije o opštem zdravstvenom stanju organizma. To omogućava rano otkrivanje bilo kakvih poremećaja ili bolesti, što omogućava da se poduzmu odgovarajući koraci za njihovo lečenje. Učestalos kontrole krvne slike varira u zavisnosti od stanja zdravlja i faktora rizika, godina i opšteg stanja zdravlja. Zdrav odrasla osoba možda neće trebati da radi kontrolu krvne slike toliko često kao neko ko ima hroničnu bolest ili uzima lekove. Najbolje je da se posavetujete sa vašim lekarom ili primarnim lekarom kako biste utvrdili odgovarajuću čestoću kontrole krvne slike za vas.

Na primer, ako imate hroničnu bolest kao što je dijabetes, možda ćete trebati da redovno proveravate nivo šećera u krvi. Ako uzimate lek koji utiče na broj krvnih zrnaca, vaš lekar može preporučiti da redovno proveravate broj krvnih zrnaca.

Uopšteno, preporučuje se redovne kontrole krvne slike barem jednom godišnje, ili prema preporuci vašeg lekara.

Dodaj komentar

Potreban ti je lekar? Pronađi termin na LekarskiPregled.rs

Imamo veliki izbor ordinacija i lekara iz različitih oblasti medicine, što znači da možeš pronaći specijalistu koji će se brinuti o tvom zdravlju na način na koji tebi odgovara. Bez obzira da li tražiš pedijatra, ginekologa ili specijalistu za neku drugu oblast, mi ćemo ti pomoći da pronađeš idealnog lekara.

Zakazivanje pregleda online, brzo i jednostavno, gde god da se nalaziš. Ne gubi vreme čekajući u redu ili tražeći slobodan termin, već jednostavno poseti lekarskipregled.rs i zakaži pregled u samo nekoliko klika.Brzo, sigurno i praktično. Zakazivanje pregleda nikada nije bilo lakše!

Čitaj još tekstova

Razumeti glavobolju: više od samo bola u glavi
Razumeti glavobolju: više od samo bola u glavi
16.02.2024. 7 min

Glavobolja je neizbežna saputnica ljudskog iskustva, jedna od onih dosadnih i često bolnih pojava koja nas može preplaviti u najneočekivanijim trenucima. Često je tretiramo olako, možda kao posledicu stresa ili umora.

Escherichia coli: bakterija koja izaziva kontroverze u svetu mikrobiologije
Escherichia coli: bakterija koja izaziva kontroverze u svetu mikrobiologije
01.02.2024. 9 min

Escherichia coli, često poznata kao E. coli, je bakterija koja je postala poznata širom sveta, ali ne samo zbog svoje prisutnosti u crijevima ljudi i životinja. Ova bakterija je često centralna figura u istraživanjima u oblasti mikrobiologije.

Bypass želuca: gastric bypass - roux-en-y
Bypass želuca: gastric bypass - roux-en-y
31.01.2024. 14 min

Hirurgija za bypass želuca, poznata i kao "Roux-en-Y," predstavlja medicinski postupak za gubitak telesne težine. Ovaj postupak deluje modifikacijom vašeg digestivnog sistema.

Dodatni Medicinski Alati

Medicinski kalkulatori su online alati putem kojih možete veoma lako, unošenjem traženih vrednosti da izračunate određene parametre vezane za stanje vašeg organizma.

Uloguj se i pošalji komentar

Imaš nalog? Odlično. Uloguj se!

Ako nemaš, napravi nalog.
Registracija traje manje od 10 sekundi!

Zdravo slovo

Zdravo slovo blog je sastavni deo platforme Lekarskipregled.rs i ima za cilj da informiše pacijente o raznim temama. Takođe, jedan od ciljeva je da pacijenti razumeju značaj preventivnih lekarskih pregleda.
Zdravlje ne sme da čeka!

Još ovakvih tekstova pravo na vaš email