Naš sistem najbolje funkcionise kada je JavaScript uključen.