Naš sistem najbolje funkcionise kada je JavaScript uključen.

Politika privatnosti

LekarskiPregled.rs poštuje vaše pravo na privatnost kao korisnika naših usluga i zato vas ovom Politikom privatnosti informišemo koje vaše podatke o ličnosti prikupljamo, zašto ih prikupljamo, kako ih koristimo, na koji način ih obrađujemo, kao i koja su vaša prava i na koji način možete da ih ostvarite. Prilikom posete i korićenjem našeg servisa dajete saglasnost o prikupljanju podataka.

Obezbeđujemo da se lični podaci naših Korisnika obrađuju u skladu sa važećim odredbama propisa Republike Srbije kao i u skladu sa važećim odredbama direktive Evropske unije.

Izuzetno smo posvećeni, i ozbiljno shvatamo, zaštiti kako ličnih tako i zdravstvenih podataka svojih korisnika.

 • Nikada nismo i u budućnosti nikada nećemo prodavati podatke naših korisnika. Jedini vlasnik ostajete uvek Vi.
 • Svim podacima pristupamo pažljivo i izuzetno poverljivo.
 • Sa unapređenjem tehnologije zastite korisničkih podataka rašće i naš kvalitet obezbeđivanja istih. Uvek ćemo se truditi da budemo u samo vrhu.

Koji vaši podaci se prikupljaju i u koju svrhu?

Zašto prikupljamo podatke:

Korisnici sistema za online rezervaciju pregleda saopštavaju određene lične podatke prilikom online zakazivanja termina sa pružaocem zdravstvene usluge. Ovi podaci su važni pružaocu usluge (npr. doktorskoj ordinaciji, ili drugoj medicinskoj ustanovi) našem korisniku.

Podaci se prikupljaju u svrhu:

 • gde je to tehnički neophodno kako bismo mogli da Vam prikažemo naš sajt i da obezbedimo stabilnost i sigurnost.
 • Legitimni interes LekarskiPregled.rs da formira statističke podatke o uticaju našeg sistema za online zakazivanje medicinskog pregleda na rad zdravstvenih radnika i medicinske ustanove u cilju unapređenja korišćenih alata i poboljšanja usluge.
 • Saglasnost svojih korisnika kada to zahtevaju važeći propisi, posebno u pogledu komercijalnog pretraživanja i kolačića.
 • Omogućavanja posetiocu da koristi usluge našeg servisa kako bi se pružila odgovarajuća medicinska nega ili pregled.
 • Izrade statističkih podataka za interne potrebe LekarskiPregled.rs kao i za dostavu izveštaja davaocima zdravstvenih usluga (bez korišćenja zdravstvenih podataka!)

Koje to podatke čuvamo i obrađujemo

Zadržavamo pravao da shodno datom momentu koristiti sve ili neke od navedenih podataka:

 • Prezime, ime, datum rođenja
 • Broj telefona, email adresa, fizička adresa
 • Šifra korisnika (kriptovana, mi nikada necemo biti u mogućnosti da imamo uvid u šifru)
 • Razlog zakazivanja termina sa davaocem zdravstvene usluge, učestalost zakazivanja
 • Istoriju zakazivanja
 • Login i korišćenje podataka na web sajtu, da bi omogućio navigaciju na sajtu
 • Statistički podaci o uticaju našeg sistema na rad pružalaca zdravstvenih usluga
 • U nekim slučajevima u cilju borbe i radi sprečavanja računarske prevare, računarski hardver koji se koristi za navigaciju, IP adresu
 • Podatke o konekciji i upotrebi da bi se unapredila navigacija na sajtu

Konekcija sa Google nalogom

Naša platforma, Lekarski Pregled, omogućava vam da se povežete sa svojim Google nalogom kako biste prikazali Google recenzije na vašem profilu. Želimo da vas uverimo da čuvanje vaših privatnih informacija ima najviši prioritet za nas.

Prilikom konekcije sa vašim Google nalogom, važno je istaći da mi ne čuvamo vaše privatne informacije niti imamo pristup upravljanju vašim Google nalogom. Mi isključivo pribavljamo sledeće informacije koje su javno dostupne putem Google recenzija:

 • Ocena recenzije
 • Ime i prezime osobe koja je postavila recenziju
 • Slika profila osobe koja je postavila recenziju
 • Datum postavljanja recenzije
 • Datum ispravke recenzije (ukoliko postoji)

Vaša privatnost je važna i preduzimamo sve neophodne mere kako bismo zaštitili vaše podatke. Nijedna dodatna lična informacija neće biti prikupljena ili deljena bez vašeg izričitog pristanka.

Prenošenje, prodaja ili ustupanje svih sačuvanih podataka

Lični podaci korisnika neće se prenositi u komercijalne ili reklamne svrhe. Lične podatke korisnika mogu koristiti pružaoci usluga servisa LekarskiPregled.rs, koji u potpunosti poštuju prethodno navedene principe.

Koja su vaša prava u slučaju obrade ličnih podataka?

U skladu sa odredbama Opšte Uredbe o zaštiti ličnih podataka (Uredbe Evropskog parlamenta i Saveta (EU) 2016/679 koja se primenjuje od 25.05.2018. godine) i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018), imate sledeća prava u odnosu na obradu ličnih podataka sa naše strane:

 • pravo na zahtevanje ispravke podataka
 • pravo na podnošenje žalbe nadzornom organu za zaštitu ličnih podataka
 • pravo ograničavanja obrade podataka
 • Imate pravo na prigovor, što znači da imate pravo uložiti prigovor Kompaniji na obradu podataka o ličnosti. Kada uložite prigovor, Kompaniji više nije dozvoljeno da obrađuje vaše podatke o ličnosti, osim ako postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad vašim interesima, pravima ili slobodama ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva.
  O vašem zahtevu za ostvarivanje prava u vezi sa vašim podacima o ličnosti, postupićemo u roku od 30 dana. Ovaj rok može u opravdanim slučajevima biti produžen za još 60 dana.
 • Pravo na brisanje („pravo na zaborav“)
 • pravo pristupa svojim podacima, uključujući i dobijanje kopije podataka

Kako možete ostvariti svoja prava?

Kako nas kontaktirati u vezi sa ličnim podacima? Za obradu vaših ličnih podataka i sprovođenje vaših prava vezanih za obradu, možete se obratiti na sledeću adresu:

e-mail: [email protected]