Naš sistem najbolje funkcionise kada je JavaScript uključen.

Pravila i uslovi korišćenja servisa za online zakazivanje pregleda Lekarskipregled.rsNaš kontakt center, korisnička podrška, i svi zaposleni u Lekarskipregled.rs nisu medicinsko osoblje i kao takvi ne mogu pružati lekarske savete. Sa tim u vezi, LekarskiPregled.rs nije odgovoran za brigu o bilo kom korisniku zdravstvene usluge ili o bilo kojoj usluzi koja se može rezervisati putem ovog našeg web servisa. Informacije sadržane na ovom web sajtu su samo opšte prirode i ne predstavljaju zdravstvene savete. Ne bi trebalo da se oslanjate na bilo kakve informacije na ovom sajtu kao zamenu za dobijanje konkretnih saveta od kvalifikovanog doktora.

U koliko zahtevate hitnu negu, molimo Vas da odmah pozovite 194!

Naš servis:

 • Neće biti odgovoran za bilo koji zakazan termin, uključujući bilo koji propušten, pogrešno ili dvostruko rezervisan termin ili na drugi način nerealizovan zakazani termin.
 • Neće biti odgovoran za nekorektno naplaćen zakazan termin, Sva plaćanja su realizovana izvan opsega našeg servisa.
 • Prihvata informacije koje pružaju davaoci zdravstvenih usluga i ne može da garantuje tačnost takvih informacija
 • Ne može da garantuje dostupnost pružaoca zdravstvenih usluga koji se pojavljuje u adresaru

Sredstva informisanja i politika privatnosti

Posetom i korišćenjem naseg servisa pristajete na korišćenje podataka koje ste dostavili kao korisnik ovog sevisa i njegovih usluga. Na osnovu podataka koje ste dali prilikom prijavljivanja na servis Lekarskipregled.rs dozvoljavate da dobijate obaveštenja putem:

 • Email-a (Obeveštenja o zakazanim lekarkim pregledima)
 • SMS-a (Obeveštenja o zakazanim lekarkim pregledima)
 • Newsletter-a (Mogućnost odjave)

Dozvoljavate daobjavljujemo Vaše komentare, povratne informacije ili izjave u vezi servisa, medicinskom osoblju ili ustanovi.

Prihvatate:

 • da koristite servis na sopstveni rizik
 • da sadržaj i usluge koje se nude na servisu su obezbedila treća lica, tako da Lekarskipregled.rs ima samo ulogu da prosledi te informacije, a ne da daje savete u vezi zdravlja i druge informacije vezane za zdravstvene usluge
 • da Lekarskipregled.rs ne daje garancije u pogledu:
  • prikladnosti sadržaja na servisu
  • podobnosti usluga koje na ovoj stranici nude pružaoci zdravstvenih uloga
  • kvalifikacija pružalaca zdravstvenih usluga ili da pružalac zdravstvenih usluga ima potrebne dozvole i licence koje mu omogućavaju da legalno obavlja i pruža zdravstvene usluge. Sve takve podatke na servisu daje pružalac zdravstvene usluge.
  • Kvaliteta usluga pružaoca zdravstvene usluge
  • Tačnosti adresara ili kalendara rezervacija
 • da Lekarskipregled.rs neće biti odgovoran za gubitke ili štetu ( izazavanu na bilo koji način, uključujući i direktnu ili indirektnu nepažnju) kao posledicu korišćenja ovog sistema. Ništa u ovim Uslovima i odredbama nema za svrhu isključivanje ili ograničenje primene zakonskih zahteva.

Potvrđujete:

 • da ste stariji od 18 godina i da su sve informacije koje ste dostavili istinite i validne
 • koristite veb sajt u skladu sa zakonom i da nećete koristiti servis za:
  • Objavljivanje ili prenošenje bilo kog materijala na veb sajtu koji krši, ili na bilo koji način narušava prava drugih ljudi, koji su nezakoniti, preteći, klevetnički, koji ugrožavaju pravo na privatnost ili javnost, vulgarni, opsceni, nepristojni, koji sadrže govor mržnje, koji su rasno ili etnički ili na neki drugi način neprimereni
  • Podsticanje ponašanja koje nije u skladu sa zakonima i propisima
  • Nanošenje štete deci, na bilo koji način
  • Lažno predstavljanje
  • Aploudovanje, objavljivanje, prenošenje ili na drugi način stavljanje na raspolaganje bilo kog sadržaja koji krši prava druge strane, uključujući, ali ne ograničavajući se na zaštitni znak, autorska prava i druga prava intelektualne svojine
  • Aploudovanje, objavljivanje, prenošenje ili na drugi način stavljanje na raspolaganje bilo kog sadržaja koji krši prava druge strane, uključujući, ali ne ograničavajući se na zaštitni znak, autorska prava i druga prava intelektualne svojine
 • da nećete upotrebiti veb sajt za oglašavanje, niti ćete ga koristiti za bilo kakvo reklamiranje koje marketing služba servisa LekarskiPregled.rs nije odobrila
 • pravo ograničavanja obrade podataka.
 • da nećete zakazivati termin putem onlien servisa LekarskiPregled.rs koji ne nameravate da iskoristite i na taj način zloupotrebite usluge ovog veb sajta
 • da nećete zakazivati termin putem veb sajta LekarskiPregled.rs koji ne nameravate da iskoristite i na taj način zloupotrebite usluge ovog veb sajta

Korišćeni Linkovi

Ovaj veb sajt može pružati linkove prema drugim veb stranicama ili drugim izvorima na internetu. Sajt lekarskipregled.rs nema kontrolu nad bilo kojim drugim sajtom. Prihvatate da lekarskipregled.rs neće biti odgovoran za dostupnost veb sajta niti će biti odgovoran za bilo kakav sadržaj dostupan na veb sajtu. Saglasni ste da lekarskipregled.rs neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu ili gubitak prouzrokovan vašim pristupom i oslanjanjem na veb sajt.

Zadržavamo pravo:

Da u bilo komtrenutku da modifikujemo, obustavimo ili otkažemo bilo koju od usluga.

Servis LekarskiPregled.rs može da ograniči ili ukine korisniku pristup bilo kojoj od usluga u bilo koje vreme bez prethodne najave u slučaju sledećih događaja, ponašanja ili obaveštenja:

 • na osnovu zahteva pružaoca zdravstvene usluge, drugog izvora ili dokaza da korisnik dva ili više puta nije došao u zakazanom terminu, a da pre toga nije na odgovarajući način otkazao termin ili na drugi način obavestio pružaoca zdravstvene usluge koju je rezerisao preko veb servisa LekarskiPregled.rs
 • Na osnovu zahteva pružaoca zdravstvene usluge, drugog izvora ili dokaza da korisnik zakazuje lažne termine, koje nema nameru da realizuje
 • Na osnovu provere identiteta koje sprovodi LekarskiPregled.rs ukoliko se pokaže da postoji osnovana sumnja da korisnik ne postoji ili da podaci koje je registrovao ne odgovaraju pojedincu

Da u bilo koje vreme menjamo ili modifikujemo bilo koji deo ovih Pravila i uslova korišćenja ili da dodamo nove uslove.

Takve izmene, modifikacije i proširenja ili izostavljanja stupaju na snagu odmah po obaveštavanju o tome, koje se može sprovesti na način koji uključuje, ali ne ograničavajući se na objavljivanje na veb sajtu, ili putem elektronske ili konvencionalne pošte ili na bilo koji drugi način koji servis LekarskiPregled.rs smatra razumnim. Upotreba stranice nakon takvog obaveštenja podrazumeva da je korisnik prihvatio takve promene, izmene ili dopune.